Onze missie

Met onze kringloopwinkel als middel, richten wij ons op de inwoners van de gemeente Zwijndrecht in het algemeen en de Wijk Noord in het bijzonder. De winkel, laagdrempelig voor mensen met een kleine beurs, is opgezet als een tegenbeweging op de eenzaamheid in de wijk. In de winkel staat de ontmoeting centraal. Wij hebben een open en actieve geloofshouding. Wij dragen Gods liefde uit. De Bijbel is onze inspiratiebron.

Een uitwerking daarvan is:

  • Dat wij Gods woord verder willen brengen
  • Dat wij mensen tot Jezus willen leiden
  • Dat onze activiteiten zich beperken tot de winkel met uitzondering van het project armoedebestrijding

Onze visie

Wij zien onze kringloopwinkel in de komende jaren groeien naar een vaste waarde binnen de gemeente Zwijndrecht. Wij zien ons toegroeien naar een baken van ontmoeting en aandacht, alles gedreven vanuit ons actieve geloof. Wij willen een speler zijn op het veld van wijkorganisaties en activiteiten. Actief willen wij vanuit gezamenlijkheid de eenzaamheid en armoede binnen Zwijndrecht terugdringen.

Onze mensen

Wij werken met een team van vrijwilligers uit de verschillende kerken van Zwijndrecht. We werken interkerkelijk en zijn dus niet aan één gemeente verbonden.
We hopen op deze wijze mede de kerkelijke verbondenheid en eenheid onder christenen in Zwijndrecht te bevorderen