Op deze avond was ds. P. Visser (Amsterdam) in ons midden om ons toe te rusten en te inspireren voor het werk in de winkel.

De dominee sprak in zijn lezing over de gelijkenis van de talenten. De 5 talenten staan voor degene die vol is van de Geest, waarvan Jezus Hét voorbeeld was. Een ieder die in Jezus Christus gelooft, heeft ook deze Geest gekregen, in verschillende mate: de één vijf, de ander twee, de ander één talent(en). De dominee riep op om met datgene wat een ieder van ons gekregen heeft, zo om te gaan dat het zich zal vermenigvuldigen.

Als wij, ook in het werk in de kringloopwinkel, zijn Woord bewaren én Zijn naam niet verloochenen, belooft Hij dat Hij deuren zal openen!

Na deze avond voelden we ons bemoedigd en geïnspireerd om weer aan de slag te gaan in de winkel!