Licht – Hoop – Herstel

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het leven moeilijk is. Wij luisteren en praten met mensen die hulp willen. Elk mens is een unieke persoonlijkheid en mag gezien, gehoord en gewaardeerd worden.

Welkom en maak vrijblijvend een afspraak met ons:

· In situaties van verdriet, angst, onzekerheid, boosheid of afwijzing

· Op zoek naar innerlijke rust

· Over verschillende levensterreinen: relatie, gezin, werk, etc.

· Bij het zoeken naar identiteit, wie ben ik en wat kan/wil ik…

Vaak liggen diepere oorzaken ten grondslag aan de situatie en is het prettig als iemand naar je luistert en je weer op weg helpt. We doen dat vanuit de liefde van Jezus en geloven dat God mensen nieuwe kracht wil geven

We zijn vanaf maart elke donderdagmiddag op afspraak open. U kunt een afspraak maken via mailadres: gesprek@kringloophartvoornoord.nl